Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odpady przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami przemysłowymi
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U10
  potrafi planować i wykonywać eksperymenty oraz modele numeryczne, a także przeprowadzać symulacje numeryczne zjawisk lub procesów mających miejsce w takich dziedzinach, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria zrównoważonego rozwoju; interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski
 • IS1A_U11
  potrafi wykorzystać metody analityczne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • IS1A_U12
  potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - dostrzegać ich złożoność i/lub interdyscyplinarność, a także dostrzegać aspekt pozatechniczny, szczególnie oddziaływanie na środowisko naturalne
 • IS1A_U14
  potrafi dokonać jakościowej analizy ekonomicznej podejmowanych działań w zakresie wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju oraz ochrona powietrza - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, obiektów, systemów i procesów
 • IS1A_U16
  potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • IS1A_U17
  potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju; a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia
 • IS1A_U18
  potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces stosowany w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - używając właściwych metod, technik i narzędzi