Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Odpady przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K01
    ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (studia wyższego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych