Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Odpady przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami przemysłowymi na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje