Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geotermia
Efekt kształcenia:
Student potrafi analizować warunki występowania wód geotermalnych i ocenić ich przydatność do określonych celów wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne
Powiązania z EKK:
 • TR1A_W02
  Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
 • TR1A_W03
  Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
 • TR1A_U01
  Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce
 • TR1A_U02
  Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania dla różnych form turystyki
 • TR1A_U05
  Potrafi opracować podstawowy biznesplan dla turystyki i dziedzin komplementarnych
 • TR1A_U08
  Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny