Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geotermia
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie poszukiwania, eksploatacji złóż geotermalnych, a także projektowania instalacji geotermalnych
Powiązania z EKK:
 • TR1A_K01
  Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • TR1A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • TR1A_K06
  Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • TR1A_K07
  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny