Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geotermia
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu energii geotermalnej
Powiązania z EKK:
 • TR1A_U07
  Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
 • TR1A_U11
  Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • TR1A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów pracy na różnych stanowiskach średniego szczebla zarządzania w różnych typach podmiotów turystycznych
 • TR1A_K06
  Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności