Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Waste Management
Efekt kształcenia:
Student ma znajomość i pełne zrozumienie pojęcia recyklingu odpadów, cyklu życia produktów, ekologicznych i ekonomicznych aspektów recyklingu
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W02
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
  • OS1A_W06
    Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
  • OS1A_W20
    Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w ochronie środowiska.