Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zastosowanie GIS w turystyce
Efekt kształcenia:
Student umie zdefiniować problem i rozwiązać go przy pomocy narzędzi GIS. Potrafi zależnie do potrzeb wybrać odpowiednie techniki i narzędzia GIS oraz prawidłowo przeprowadzić analizę na danych przestrzennych i atrybutowych. Student potrafi skorzystać z narzędzi edycji i analizy dyskretnych i ciągłych danych przestrzennych. Potrafi wykorzystywać dane teledetekcyjne oraz GPS. Potrafi przedstawić wyniki analizy danych przestrzennych w postaci map, raportów i prezentacji.
Powiązania z EKK:
 • TR1A_U01
  Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce
 • TR1A_U04
  Zna podstawowe kierunki korzystania z różnorodnych form informacji i promocji występujące w turystyce wraz z zasadami pierwszego kontaktu z klientem
 • TR1A_U07
  Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
 • TR1A_U09
  Posiada umiejętność tworzenia typowych raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR1A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów pracy na różnych stanowiskach średniego szczebla zarządzania w różnych typach podmiotów turystycznych
 • TR1A_U14
  Posiada umiejętność opracowania kalkulacji imprez turystycznych
 • TR1A_U15
  Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
 • TR1A_U16
  Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych