Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Interpretation of Geolectrical Data
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej
Powiązania z EKK:
  • GF2A_K07
    Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych