Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Interpretation of Geolectrical Data
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zjawiska fizyczne dotyczące pól elektromagnetycznych
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W01
    Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
  • GF2A_W02
    Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych