Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Processing of Seismic Data
Efekt kształcenia:
Knows the methodology and specialized tools for processing of acquired data by using specialized computing tools
Powiązania z EKK:
 • GF1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
 • GF1A_W03
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
 • GF1A_W04
  Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_W06
  Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_W07
  Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej
 • GF1A_W09
  Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych
 • GF1A_W10
  Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych
 • GF1A_W11
  Zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych