Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Processing of Seismic Data
Efekt kształcenia:
Understands the principles and methodology of the analysis of seismic data using specialized software
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W01
    Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
  • GF1A_W09
    Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych
  • GF1A_W11
    Zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych