Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Processing of Seismic Data
Efekt kształcenia:
Efficiently uses modern seismic processing programs
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U14
    Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych
  • GF1A_U16
    Wykorzystuje oprogramowanie pozwalające na: tworzenie tekstów i sprawozdań z badań geofizycznych, wykonywanie obliczeń inżynierskich i przedstawianie ich w postaci prezentacji
  • GF1A_U21
    Potrafi w sposób optymalny zagospodarować czas przewidziany na samodzielną naukę