Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Processing of Seismic Data
Efekt kształcenia:
Is ready to work wherever basic skills and knowledge of seismic processing are required, particularly in geophysical companies
Powiązania z EKK:
 • GF1A_U12
  Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego
 • GF1A_U14
  Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych
 • GF1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
 • GF1A_K03
  Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie
 • GF1A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF1A_K08
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy