Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Processing of Seismic Data
Efekt kształcenia:
Can individually design and construct the basic seismic processing sequence.
Powiązania z EKK:
 • GF1A_U02
  Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
 • GF1A_U04
  Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi elektronicznych urządzeń do badań geofizycznych w języku polskim i obcym
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF1A_U13
  Posiada umiejętność zastosowania metod statystycznych do analizy danych geofizycznych
 • GF1A_U14
  Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych
 • GF1A_U16
  Wykorzystuje oprogramowanie pozwalające na: tworzenie tekstów i sprawozdań z badań geofizycznych, wykonywanie obliczeń inżynierskich i przedstawianie ich w postaci prezentacji
 • GF1A_U19
  Posiada umiejętność tworzenia prostych opracowań badań geofizycznych i prowadzenia dyskusji naukowych językiem naukowym polskim i obcym