Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seismic stratigraphy
Efekt kształcenia:
Student zna geologiczne podstawy stratygrafii sekwencji depozycyjnych w utworach klastycznych
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W01
    Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
  • GF2A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi