Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seismic stratigraphy
Efekt kształcenia:
Student wie jak wydzielać w zapisie sejsmicznym podstawowe facje sejsmiczne i identyfikować środowiska depozycyjne. Zna sygnatury sejsmiczne kontaktów niezgodnych i odwzorowanie sejsmiczne ciągów depozycyjnych
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W01
  Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
 • GF2A_W03
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi
 • GF2A_W04
  Posiada szeroką wiedzę specjalistyczna z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • GF2A_W05
  Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych
 • GF2A_W06
  Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym