Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seismic stratigraphy
Efekt kształcenia:
Student potrafi dowiązać dane otworowe do danych sejsmicznych i wykonać chronostratygraficzną korelację danych geofizyki wiertniczej
Powiązania z EKK:
 • GF2A_U03
  Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_U06
  Jest przygotowany do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych
 • GF2A_U18
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania zadania z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych środków do komunikacji werbalnej