Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seismic stratigraphy
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać interpretację chronostratygraficzną danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania której celem jest wydzielenie sekwencji depozycyjnych i ich transformacja do domeny Whelera
Powiązania z EKK:
 • GF2A_U03
  Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_U09
  Potrafi ocenić i przydatność najnowszych rozwiązaniach stosowanych w: badaniach geofizycznych, trendach w rozwoju aparatury, technik pomiarowych i oprogramowaniu specjalistycznym
 • GF2A_U12
  Posiada umiejętność prowadzenia samodzielnej interpretacji pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem wyników symulacyjnych i statystycznych
 • GF2A_U18
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania zadania z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych środków do komunikacji werbalnej