Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Atmospheric Investigations
Efekt kształcenia:
Student potrafi skonstruować prosty model radiacyjny atmosfery planetarnej
Powiązania z EKK:
  • GF2A_U01
    Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
  • GF2A_U02
    Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych