Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Atmospheric Investigations
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować i wygłosić prezentację na zadany temat związany z tematyką wykładu
Powiązania z EKK:
  • GF2A_U16
    Posiada umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym w porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem zaawansowanych tekstów z zakresu nauk przyrodniczych
  • GF2A_U18
    Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania zadania z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych środków do komunikacji werbalnej