Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Efekt kształcenia:
Student zna podstawy metodyki badawczej rzeźby oraz osadów czwartorzędowych. Zna podstawy stratygrafii czwartorzędu i późnego kenozoiku obszaru Polski. Potrafi wstępnie określić znaczenie surowcowe utworów czwartorzędowych.
Powiązania z EKK:
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W05
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
 • GG1A_W07
  Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.
 • GG1A_W08
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat budowy i rzeźby geologicznej różnych regionów.
 • GG1A_W09
  Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju litosfery i świata organicznego w przeszłości geologicznej.
 • GG1A_W12
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce i na świecie, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych.