Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fundusze międzynarodowe
Efekt kształcenia:
Potrafi stworzyć biznes plan jako materializację opracowanej samodzielnie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Powiązania z EKK:
 • TR1A_W11
  Zna podstawowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
 • TR1A_U05
  Potrafi opracować podstawowy biznesplan dla turystyki i dziedzin komplementarnych
 • TR1A_K01
  Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • TR1A_K07
  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny