Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot humanistyczny (obieralny) Wiedza o nauce
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę na temat historii i specyfiki głównych dyscyplin naukowych, w szczególności przyrodniczych
Powiązania z EKK:
 • TC1A_W16
  Student ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • BG1A_W01
  Ma wiedze z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych.
 • BG1A_W16
  Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.
 • BG1A_W17
  Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko.
 • BG1A_W20
  Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania.
 • BG1A_W21
  Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym.
 • ME1A_W02
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów stosowanych w technologiach przemysłowych
 • GF1A_W12
  Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF1A_W13
  Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trenach rozwojowych przemysłu geofizycznego oraz ich zastosowaniu w życiu społeczno-gospodarczym
 • IT1A_W01
  ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
 • IT1A_W02
  posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
 • IT1A_W03
  posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
 • IT1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • GF2A_W03
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi
 • GF2A_W04
  Posiada szeroką wiedzę specjalistyczna z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • AR1A_W24
  zna i rozumie rolę zagadnień humanizujących w technice w tym w automatyce i robotyce