Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Turystyka w obszarach chronionych
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych
Powiązania z EKK:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_K03
  potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
 • TR2A_K05
  umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu