Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Turystyka w obszarach chronionych
Efekt kształcenia:
Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej