Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wybrane zagadnienia prawne turystyki
Efekt kształcenia:
Umie interpretować przepisy prawa w odniesieniu do określonych problemów w turystyce
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U10
    Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu