Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wybrane zagadnienia prawne turystyki
Efekt kształcenia:
Potrafi postępować w zgodzie z zasadami etycznymi wynikającymi z określonych przepisów prawnych
Powiązania z EKK:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U10
  Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,
 • TR2A_K10
  stosuje i propaguje zasady etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki w Turystyce UNWTO
 • TR2A_W12
  Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
 • TR2A_W18
  Zna i rozumie zasady etyki i socjologii biznesu