Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wybrane zagadnienia prawne turystyki
Efekt kształcenia:
Zna zasady sporządzania umów w turystyce, zasady ubezpieczeń i regulacji prawnych prawa transportowego
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W12
    Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego