Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bioróżnorodność
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe techniki miary bioróżnorodności, potrafi je scharakteryzować
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W07
    Zna i rozumie różnorodne relacje interdyscyplinarne w naukach o turystyce wraz z metodyką ich badania