Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bioróżnorodność
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu różnorodności biologicznej
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej