Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bioróżnorodność
Efekt kształcenia:
Umie scharakteryzować stan bioróżnorodności Polski, zna procesy zmian w zakresie zmienności różnorodności biologicznej ostatnich dekad, wskazuje adekwatne przykłady.
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych