Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bioróżnorodność
Efekt kształcenia:
Potrafi wyjaśnić, jakie czynniki wpływają na bioróżnorodność
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych