Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bioróżnorodność
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia ochrony przyrody w zakresie zabezpieczenia bioróżnorodności
Powiązania z EKK:
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
  • TR2A_K07
    zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku