Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Informatyczne Projekty Zespołowe
Efekt kształcenia:
Student ma kompetencje do prowadzenia projektu informatycznego
Powiązania z EKK:
 • IT2A_K02
  potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
 • IT2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • IT2A_K04
  zauważa i rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych, potrafi ją przekazać w sposób powszechnie zrozumiały
 • IT2A_K05
  rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w tym jej wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • IT2A_K07
  ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej