Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody numeryczne II
Efekt kształcenia:
potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów