Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pochodzenie i ewolucja człowieka
Efekt kształcenia:
Zna podstawy paleogeografii neogenu i czwartorzędu
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.