Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pochodzenie i ewolucja człowieka
Efekt kształcenia:
Zna ewolucję rodzaju Homo
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.