Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pochodzenie i ewolucja człowieka
Efekt kształcenia:
Potrafi krytycznie oceniać hipotezy naukowe
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U06
    Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.