Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sieci i instalacje gazowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi okreslić założenia projektowe dla zadanej instalacji energetycznej opartej na gazie ziemnym
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki