Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci i instalacje gazowe
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie sposobów wykorzystania energetycznego gazu ziemnego
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu