Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci i instalacje gazowe
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie oddziaływania spalania gazu ziemnego na śrdodowisko
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W10
    ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne