Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Historia odkryć geograficznych
Efekt kształcenia:
Zna polityczne, gospodarcze, naukowe oraz społeczno-kulturowe przyczyny oraz skutki odkryć geograficznych, potrafi wyjaśnić wpływ wielkich odkryć geograficznych na obraz współczesnej politycznej i ekonomicznej mapy świata
Powiązania z EKK:
 • TR2A_K01
  posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
 • TR2A_K05
  umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
 • TR2A_K08
  ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki