Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BGG-1-102-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Lankosz Marek).
Fizyka I
27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Matematyka

 
BGG-1-101-n 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9
+

Pozostałe podstawowe

 
BGG-1-103-n 25 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
BGG-1-104-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Walanus Adam).
Informatyka
10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-105-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Miśkiewicz Krzysztof).
Geologia ogólna
30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 6
+

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BGG-1-202-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Lankosz Marek).
Fizyka II
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
+

Inżynierskie

 
BGG-1-203-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Mucha Jacek).
Podstawy statystyki
12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGG-1-204-n 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
BGG-1-205-n 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

 
BGG-1-201-n 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9
+

Pozostałe podstawowe

 
BGG-1-206-n 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
BGG-1-207-n 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGG-1-302-n 15 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 32 6
+
BGG-1-304-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Geodezja górnicza i metrologia
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
BGG-1-305-n 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-306-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Pieprzyk-Klimaszewska Karolina).
Mechanika i wytrzymałość materiałów
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-1-301-n 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-303-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Krobicki Michał).
Geologia historyczna z paleontologią
0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 4
-

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGG-1-403-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Górnictwo
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
BGG-1-404-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Pozatechniczne

 
BGG-1-402-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Ekonomia i zarządzanie
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-1-401-n 12 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
BGG-1-405-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Alexandrowicz Witold).
Geologia regionalna Polski
0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 4
+
BGG-1-406-n 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Semestr 5, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGG-1-501-n 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-502-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Mucha Jacek).
Geologia górnicza
12 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
BGG-1-503-n 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
-

GiG/n_blok obieralny_5 semestr

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 z 2 modułów

15
 

MODUŁ OBIERALNY/n - 1/1

 
BGG-1-504-n 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 35 6
+
BGG-1-506-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Zasadni Jerzy).
Metody GIS
10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 30 5
-
BGG-1-507-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr inż. Łapinkiewicz Artur Piotr).
Zastosowanie informatyki w prospekcji naftowej
10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 30 4
-

MODUŁ OBIERALNY/n - 2/1

 
BGG-1-508-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Statystyczne opracowanie wyników opróbowań
10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
BGG-1-509-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Dokumentowanie geologiczne złóż
0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
BGG-1-510-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Bukowski Krzysztof).
Petrologia soli i surowców skalnych
7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 2
-
BGG-1-511-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Metodyka poszukiwań
15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
BGG-1-512-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Organizacja i projektowanie prac geologicznych
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2
-
BGG-1-513-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Techniki interpolacji parametrów złożowych
4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2
-

Semestr 6, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGG-1-601-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-602-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Pozostałe podstawowe

 
BGG-1-603-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Praktyka zawodowa
0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

GiG/n_blok obieralny_6 semestr

Zasady wyboru grup/modułów: Student kontynuuje moduł wybrany w semestrze 5

15
 

MODUŁ OBIERALNY/n - 1/2

 
BGG-1-604-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr inż. Łapinkiewicz Artur Piotr).
Podstawy geofizyki wiertniczej
10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 25 5
+
BGG-1-605-n 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 4
-
BGG-1-606-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Kartografia wgłębna
10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 25 3
-
BGG-1-607-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

MODUŁ OBIERALNY/n - 2/2

 
BGG-1-608-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Geologiczno-górnicze warunki eksploatacji
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-609-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Nauka o złożach - rudy
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-610-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Nauka o złożach - surowce skalne i ilaste
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-611-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Petrologia węgli i rud
7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 2
-

Semestr 7, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-1-701-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
BGG-1-702-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

GiG/n_blok obieralny_7 semestr

Zasady wyboru grup/modułów: Student kontynuuje moduł wybrany w semestrze 5

15
 

MODUŁ OBIERALNY/n - 1/3

 
BGG-1-703-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Więcław Dariusz).
Podstawy geochemii naftowej
12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
BGG-1-704-n 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGG-1-705-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Porębski Szczepan).
Regionalna geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnegoego
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

MODUŁ OBIERALNY/n - 2/3

 
BGG-1-706-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Nauka o złożach - sole i surowce chemiczne
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-707-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Nauka o złożach - węgle
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
BGG-1-708-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Kopaliny towarzyszące i surowce odpadowe
14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Semestr 8, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-1-801-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Pałosz Jerzy).
Prawo autorskie i patentowe
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Praca dyplomowa

 
BGG-1-802-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-803-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Projekt inżynierski i egzamin dyplomowy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+