Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon IMiM 1

 
RIE-1-101-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Matematyka 1
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9
+
RIE-1-102-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Fizyka 1
16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
RIE-1-103-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Chemia
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
-
RIE-1-104-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Techniki informatyczne
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
RIE-1-105-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+
RIE-1-106-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-

Moduł HES przedmioty humanistyczne-ekonomiczne-społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RIE-1-107-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Filozofia
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RIE-1-108-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Socjologia
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RIE-1-109-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław).
Kultura
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon IMiM 1

 
RIE-1-201-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Matematyka 2
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9
+
RIE-1-202-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Fizyka 2
16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5
+
RIE-1-203-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Chemia organiczna
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
RIE-1-204-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Mechanika 1
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RIE-1-205-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Podstawy nauki o materiałach
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
RIE-1-206-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Elektrotechnika i elektronika
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RIE-1-207-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Grafika inżynierska
0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
RIE-1-306-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy 1
23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
-

Kanon IMiM 1

 
RIE-1-301-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Mechanika 2
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RIE-1-302-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Termodynamika
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RIE-1-303-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Podstawy wytrzymałości materiałów
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RIE-1-304-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Podstawy automatyki
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RIE-1-305-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Technologie wytwarzania
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
RIE-1-408-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy 2
0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
-

Kanon IMiM 1

 
RIE-1-401-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Metrologia i systemy pomiarowe
8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RIE-1-402-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Metody numeryczne
8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RIE-1-403-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Podstawy konstrukcji maszyn
16 0 8 16 0 0 0 0 0 0 0 40 6
+
RIE-1-404-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wytrzymałość elementów maszyn
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+
RIE-1-405-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Podstawy projektowania materiałów
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
RIE-1-406-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RIE-1-407-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Materiały kompozytowe
16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 3
-

Semestr 5, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
RIE-1-508-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy 3
0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
-

Kanon IMiM 1

 
RIE-1-501-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Materiały ceramiczne
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RIE-1-502-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Napędy maszyn
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RIE-1-503-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Projektowanie maszyn
8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+
RIE-1-504-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Mechanika płynów
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RIE-1-505-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Metody komputerowe w inżynierii materiałowej
8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
RIE-1-506-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Dobór i projektowanie metali i stopów do zastosowań technicznych
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RIE-1-507-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-

Semestr 6, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
RIE-1-606-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy 4
0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6
+

Kanon IMiM 1

 
RIE-1-601-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Procesy i technologie ceramiczne
16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
RIE-1-602-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Inżynieria biomateriałów
16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 2
-
RIE-1-603-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Polimery
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 3
+
RIE-1-604-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Eksploatacja maszyn
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 3
-
RIE-1-605-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Blok modułów obieralnych w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z uczelnianej bazy przedmiotów w języku angielskim, spośród wymienionych poniżej. Sylabusy modułów dostępne są na stronie: www.intstudies.agh.edu.pl w zakładce “Subjects”.

3
 
RIE-1-607-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny w języku obcym
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 7, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon IMiM 1

 
RIE-1-703-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Maszyny i urządzenia transportowe
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RIE-1-704-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Maszyny i urządzenia technologiczne
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RIE-1-705-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Maszyny i urządzenia energetyczne
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RIE-1-706-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Metody badań materiałów
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-

Praca przejściowa IM

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera temat pracy zgodnie z profilem

3
 
RIE-1-701-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Praca przejściowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Przedmiot profilu dyplomowania

Zasady wyboru grup/modułów: wybór na poszczególnych profilach dyplomowania

4
 
RIE-1-702-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot profilu dyplomowania
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Semestr 8, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
RIE-1-805-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Praca dyplomowa inżynierska
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 15
-

Moduł HES przedmioty humanistyczne-ekonomiczne-społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RIE-1-803-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
HES 2
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Prawo i twórczość w technice BM IE

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów

3
 
RIE-1-801-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Prawo i twórczość w technice
16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 3
-

Seminarium dyplomowe IM

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera seminarium zgodnie z profilem dyplomowania

1
 
RIE-1-804-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Zarządzanie BM IE

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
RIE-1-802-n 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 2
-
RIE-1-806-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Oleksy Wacław).
Inżynieria zarządzania
16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 2
-