Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-103-SW-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
RBM-2-104-SW-n 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 44 6
-
RBM-2-105-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-2-106-SW-n 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-101-SW-n 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 4
+
RBM-2-102-SW-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-202-SW-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-2-204-SW-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-2-205-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
RBM-2-207-SW-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
RBM-2-208-SW-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-201-SW-n 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
RBM-2-211-SW-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+

Specjalnościowe obieralne 1

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

3
 
RBM-2-203-SW-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-2-209-SW-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-2-210-SW-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-304-SW-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-2-306-SW-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-301-SW-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
RBM-2-302-SW-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+

Język obcy MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RBM-2-307-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy
0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
+

Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RBM-2-305-SW-n 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-308-SW-n 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduł HES przedmioty humanistyczno-społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RBM-2-401-SW-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-2-402-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-2-403-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Praca dyplomowa magisterska MiBM 2

Zasady wyboru grup/modułów: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RBM-2-404-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek).
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej
0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Seminarium dyplomowe BM2

Zasady wyboru grup/modułów: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RBM-2-405-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek).
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Specjalnościowe obieralne 3

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RBM-2-406-SW-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RBM-2-407-SW-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-