Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
BEZ-2-101-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Matematyka III
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Pozostałe podstawowe

 
BEZ-2-102-s 14 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BEZ-2-103-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BEZ-2-104-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-105-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BEZ-2-106-s 14 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
BEZ-2-107-s 28 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 63 4
-
BEZ-2-108-s 14 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-2-109-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 4
-
BEZ-2-110-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BEZ-2-202-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Pozatechniczne

 
BEZ-2-204-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Pozostałe podstawowe

 
BEZ-2-201-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
BEZ-2-205-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-206-s 14 0 0 14 0 0 28 0 0 0 0 56 4
-
BEZ-2-207-s 14 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BEZ-2-208-s 14 0 0 7 0 0 14 0 0 0 0 35 2
-
BEZ-2-209-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy B2+ obowiązkowy kurs języka specjalistycznego
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Przedmiot humanistyczny - II semestr

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać moduł humanistyczny za minimum 3 punkty ECTS

3
 
BEZ-2-210-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Przedmiot obieralny po angielsku

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 1 moduł za 3 punkty ECTS

3
 
BEZ-2-203-s 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 3
-
BEZ-2-211-s 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 3
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BEZ-2-302-s 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 2
-

Praca dyplomowa

 
BEZ-2-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok obieralny semestr III

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać moduły za minimum 6 punktów

6
 
BEZ-2-304-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-305-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-306-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-307-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-308-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-309-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-310-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-2-311-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Przedmiot humanistyczny - III semestr

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać moduł humanistyczny za minimum 2 punkty ECTS

2
 
BEZ-2-301-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kurpiewski Wiesław).
Przedmiot humanistyczny obieralny
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-