Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-101-GN-s 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
BGG-2-102-GN-s 14 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-
BGG-2-103-GN-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BGG-2-104-GN-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-
BGG-2-106-GN-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+
BGG-2-107-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 3
-
BGG-2-108-GN-s 42 14 0 0 0 28 14 0 0 0 0 98 6
+

Praca dyplomowa

 
BGG-2-109-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BGG-2-208-GN-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-202-GN-s 28 0 0 28 0 14 0 0 0 0 0 70 5
+
BGG-2-203-GN-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
BGG-2-204-GN-s 14 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
BGG-2-206-GN-s 28 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
BGG-2-211-GN-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Geologia naftowa_obieralne

2
 
BGG-2-205-GN-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BGG-2-207-GN-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

GiG_2st_przedmiot obcojęzyczny obieralny

3
 
BGG-2-209-GN-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
BGG-2-210-GN-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Humanistyczno-społeczne

 
BGG-2-302-GN-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-301-GN-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
+

Praca dyplomowa

 
BGG-2-303-GN-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
BGG-2-304-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Obieralne ekonomiczne

2
 
BGG-2-305-GN-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BGG-2-306-GN-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-