Semestr 1, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGG-2-101-HG-s 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BGG-2-102-HG-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BGG-2-103-HG-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-
BGG-2-104-HG-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BGG-2-105-HG-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BGG-2-107-HG-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
BGG-2-108-HG-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BGG-2-113-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 2
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-106-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-2-110-HG-s 14 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-111-HG-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGG-2-201-HG-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BGG-2-206-HG-s 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 72 5
+
BGG-2-208-HG-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 3
-
BGG-2-212-HG-s 14 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 42 4
-

Język obcy

 
BGG-2-211-HG-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-202-HG-s 0 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 2
-
BGG-2-203-HG-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BGG-2-207-HG-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BGG-2-209-HG-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 2
-

GiG_2st_przedmiot obcojęzyczny obieralny

3
 
BGG-2-205-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-2-214-HG-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 3, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Humanistyczno-społeczne

 
BGG-2-304-HG-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-306-HG-s 42 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-301-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+
BGG-2-302-HG-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Obieralne ekonomiczne

2
 
BGG-2-307-HG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BGG-2-308-HG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-