Semestr 1, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BIT-1-104-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Matematyka

 
BIT-1-101-s 42 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 6
+
BIT-1-102-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Pozatechniczne

 
BIT-1-109-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BIT-1-103-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-
BIT-1-105-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 56 6
-
BIT-1-106-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semestr 2, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BIT-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Matematyka

 
BIT-1-205-s 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
BIT-1-212-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

Pozatechniczne

 
BIT-1-211-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-
BIT-1-213-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BIT-1-201-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BIT-1-203-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 3
-
BIT-1-204-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
+
BIT-1-210-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Blok obieralny (przedmioty humanistyczne) I stopien

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot

2
 
BIT-1-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIT-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIT-1-209-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 3, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BIT-1-302-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-

Język obcy

 
BIT-1-309-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Matematyka

 
BIT-1-305-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Pozostałe podstawowe

 
BIT-1-303-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
BIT-1-304-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
BIT-1-312-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-

Blok obieralny, III semestr Informatyka Stosowana

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

7
 

Moduł 1A, III semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-306-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-
BIT-1-308-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Moduł 1B, III semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-307-s 28 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 42 3
-
BIT-1-310-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Semestr 4, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BIT-1-408-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Pozatechniczne

 
BIT-1-407-s 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BIT-1-401-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
BIT-1-402-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
BIT-1-403-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
BIT-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
BIT-1-405-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 6
+
BIT-1-406-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 5, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BIT-1-513-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BIT-1-501-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIT-1-502-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-504-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIT-1-506-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+

Blok obieralny, V semestr Informatyka Stosowana

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

15
 

Moduł 2A, V semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-503-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-505-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-507-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-512-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-

Moduł 2B, V semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-508-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-510-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-511-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-
BIT-1-514-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 6, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BIT-1-604-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Pozostałe podstawowe

 
BIT-1-601-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 75 4
+
BIT-1-602-s 45 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 75 4
+
BIT-1-603-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 3
+
BIT-1-611-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Blok obieralny, VI semestr Informatyka Stosowana

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

10
 

Moduł 3A, VI semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-606-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 4
-
BIT-1-607-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-608-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł 3B, VI semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-605-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-609-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-610-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semestr 7, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BIT-1-710-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
BIT-1-712-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Blok obieralny, VII semestr Informatyka Stosowana

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

14
 

Moduł 4A, VII semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-701-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-702-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
+
BIT-1-703-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-
BIT-1-704-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
+

Moduł 4B, VII semestr Informatyka Stosowana

 
BIT-1-706-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-708-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 3
+
BIT-1-709-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIT-1-711-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+